Disclaimer

FoodieFix (KvK nummer: 89862635), hierna te noemen “FoodieFix”, verleent u hierbij toegang tot www.foodiefix.nl (“de website”) waar ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen worden gepubliceerd. FoodieFix behoudt zich hierbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is informatief en vrijblijvend bedoeld en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
FoodieFix spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat delen van de inhoud onvolledig en/of onjuist zijn. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van FoodieFix. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. FoodieFix oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan FoodieFix nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de geplaatste materialen liggen bij FoodieFix en haar bezoekers. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een online link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Ervaringen en claims
De FoodieFix ervaringen op deze website zijn ingestuurde ervaringen van echte personen. FoodieFix corrigeert deze verhalen op grammatica en verwijdert claims die in strijd zijn met de Europese EFSA wetgeving, inhoudelijk corrigeert FoodieFix de verhalen verder niet. De inhoud en context van deze ervaringen zijn individueel en zijn daarom niet generaliseerbaar of van toepassing op iedere deelnemer van het PS. food & lifestyle programma of het FoodieFix programma.

Scroll naar boven